Нанотехнологии и наноефектори


      През последните години все по-често чуваме думите «наночастици», «нанонаука», «нанотехнологии», «наноструктурирани материали», срещаме ги по медиите, из речите не само на учени, но и на политици. Нанотехнологиите се радват на висок приоритет при финансирането на научни и иновационни програми във всички развити страни
      Какво означава думата «нано»? Какво е това  нанотехнология и защо и се отделя такова внимание по целия свят? Защо наричаме това «революционен пробив в технологиите»?
В превод nanus означава "джудже" и буквално указва малък размер на съответното нещо.  В представката "нано" учените влагат по-точен смисъл, а именно една милиардна част от единицата.  Например един нанометър е една милиардна част от метъра. В момента пазарът на нанопродукция е огромен. Енергетика, електроника,биология, медицина,, селско стопанство и екология - в тези сфери прогресът е  добре видим вече.
      Съвсем скоро се появиха антитуморни препарати под формата на нанокапсули. Такива препарати атакуват прицелно само раковите клетки без да засягат целия организъм (за разлика от класическите химиотерапевтични средства). По този начин ефективността се увеличава многократно.
      В последно време нанотехнологиите се внедриха много активно в медицината, екологията, здравеопазването. Сега на основата на нанотехнологиите се произвеждат диагностични средства - биосензори, средства за контраст и визуализация. В лечебната сфера - средства за точна доставка до клетките, нови ефективни терапевтични агенти, уникални физически и физико-химически начини на въздействие  в огнището на заболяването. Възстановяване на повредени тъкани - костни имплантанти, клетъчни матрикси, изкуствена кожа и т.н.
      Нанотехнологията - това е нашето настояще и бъдеще. Сега светът на нанотехнологиите е достъпен не само за научно-изследователските екипи, но и за обикновените хора, благодарение на екип от унгарски учени начело с Тибор Якабович.
      Тибор Якабович е унгарски химик изобретател в областта на нанотехнологиите  с международно признание. Той получил задача от фармацевтична компания да разработи препарат, който възпрепятства отхвърлянето на присадка на кожа при обширни изгаряния. Всичко това е било преди около 10 години. Изследванията са били проведени. Препаратът е бил открит. В процеса на изследванията обаче, изобретателят установил, че е надминал своите очаквания.
   

 


      Три особености на продукцията Лавилайтс


      Първа особеност на продуктите Лавилайтс.


      В състава на цялата продукция Лавилайтс влизат уникално разработените наноефектори -  енерго информационен носител с размери два нанометра. Това е 10 -9 м.
      Един наноефектор е :
      -по малък от антителата - 5 пъти
      -по малък от вирусите 50 пъти
      -по малък от бактериите 500 пъти
      -по малък от раковите клетки 50 000 пъти.

 
      Втора особеност на продуктите Лавилайтс:


      Авторът на откритието Тибор Якабович е обиколил света и е свалил информационните честоти на стотици доказани лечебни растения, директно от екологично чисти находища. Повечето от тях са много редки и ценни растения, които са в много ограничени количества и не могат да се използват за масово производство на фармацевтични продукти. Информацията се валя директно от живи растения в естествените им местообитания. Така Якабович е създал огромна банка с информация от живи растения, а не от умрели, обработени, изсушени или отгледани в оранжерии билки. Други информационни честоти са свалени от лечебни минерални вечества, хомеопатични средстваа също и лечебни биорезонансни честоти с антимикробно действие


      Трета особеност на продуктите Лавилайтс:


      Тези информационни честоти са заредени в наноефекторите, които благодарение на малките си размери притежават огромна проникваща способност в клетките на тялото. За тях не съществуват прегради като клетъчни мембрани и не зависят от тъканното кръвообращение. Нито участват по някакъв начин в биохимичните процеси в организма. Така клетките получават "на тепсия" межди 200 и 3000 информационни честоти, които са им достатъчни за тяхното самовъзстановяване,

Joomla templates by a4joomla